Neab installation

Vad är Energideklaration?

En Energideklaration är en byggnaders energianvändning som presenterar hur en byggnad använder energi och rangordnas från energiklass A-G. A är den bästa betyg. Kravet för nybyggda hus är idag energiklass C.
En energideklaration får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag. Lag (2012:397). Därefter är byggnadsägaren skyldig att anlita oberoende certifierad energiexpert för ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av bostadsrättsförening) behöver inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas.

Byggnader som alltid ska ha en energideklaration

Byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en energideklaration när den börjar användas. Nya byggnader ska energi deklareras så fort en hyresgäst flyttar in. 

Så här gör du som ska energideklarera en ny byggnad

Följ de här stegen om du ska låta upprätta en energideklaration:
  1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid och beställ en energideklaration.
  2. Energiexperten upprättar energideklarationen och lägger in den i Boverkets energideklarationsregister. Du får den upprättade energideklarationen av din energiexpert. Det är också möjligt att hämta energideklarationen direkt från Boverkets webbsida.
  3. Lämna energideklarationen till byggnadsnämnden i din kommun. De kommer då att verifiera den energiprestanda som energiexperten har angett som byggnadens primärenergital (länk till ordlista). Detta krävs enligt Boverkets byggregler (BBR, avsnitt 9:25)

Du kan enkelt nå oss per telefon!

Välkomna kontakta oss för mer info!

Mobil: 042-32 77 73
Jour: 070-4541813