neab installation

Vad är OVK eller OVK besiktning?

OVK är att säkerställa ett godtagbart inomhusklimat i byggnader och att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.
Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Hur ofta och vilket intervall gör man OVK?

Innan ett ventilationssystem tas i bruk ska OVK utföras för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). 
Se tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.
Byggnader och typ av ventilationssystem
Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation
6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.
Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.
S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.
 

Hur gör vi OVK på NEAB

Vid varje OVK kontrolleras att:
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen kontrolleras att:
  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid varje OVK kontrolleras att:
  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras

Du kan enkelt nå oss per telefon!

Välkomna kontakta oss för mer info!

Mobil: 042-32 77 73
Jour: 070-4541813