neab installation

Tillverkning av ventilationssystem

Behöver ni professionell hjälp med ventilationen i er industri eller fastighet?  Välkommen till oss på NEAB Installation i Helsingborg!

KRAVEN PÅ VENTILATION

Ventilationssystemet i en fastighet – hur stor eller liten den än är – ska se till en rad olika saker. Att ha ett ventilationssystem som fungerar väl är viktigt för såväl byggnadens hälsa, som för människorna som lever eller jobbar i fastigheten.

Ventilationssystemet ska verka för att skapa en hälsosam och behaglig miljö inomhus. Detta sker genom tillförsel av frisk luft i den volym som behövs för varje enskild fastighet. Förorenad luft ska föras ut ur byggnaden.

Man ska kunna ställa in luftflödet i ventilationssystemet efter behov. Flödet ska vara stabilt och inte påverkas av saker som öppna fönster eller den temperatur som utomhusluften håller.


Ventilationen ska, enligt Boverkets bestämmelser, ge minst 0,5 luftomsättningar/h, men gärna mer utan att för den sakens skull skapa drag i fastighetens rum. Trots att denna stränga rekommendation är i underkant, och vi som ventilationsfirma å det bestämdaste råder alla att ha avsevärt bättre ventilation i sin fastighet än 0,5 luftomsättningar/h, så är husen där ventilationen inte uppfyller denna nivå många. Människor förstår sällan allvaret i att satsa på god ventilation.

En annan viktig aspekt av ventilation är värmeåtervinning. Idag finns det mycket smarta sätt att återvinna värme via ventilationssystemet, vilket är både miljövänligt, ekonomiskt och energisnålt. Vi visar dig hur du maximerar din fastighets värmeåtervinning.

Fördelarna med ett effektivt ventilationssystem

Ett effektivt ventilationssystem är av största vikt för fastigheter och bostadsrättsföreningar. God ventilation bidrar till att skapa en hälsosam inomhusmiljö genom att kontrollera luftkvaliteten, minska fukt och förebygga mögelbildning. Dessutom kan en väl designad och korrekt installerad ventilation minska energiförbrukningen och därmed minska fastighetens driftskostnader. Detta genom att återvinna värme från utgående luft och/eller anpassa ventilationsflödet efter behov.

För bostadsrättsföreningar kan god ventilation också bidra till att upprätthålla och öka fastighetens värde. Det är därför viktigt att regelbundet underhålla och vid behov uppgradera ventilationssystemet.

 

Du kan enkelt nå oss per telefon!

Välkomna kontakta oss för mer info!

Mobil: 042-32 77 73
Jour: 070-4541813

INSTALLERA VENTILATION

Det finns flera olika ventilationslösningar att välja mellan när man ska installera ett nytt. Den viktigaste aspekten att ta hänsyn till är att ventilationssystemet ska kunna anpassas till byggnaden på ett optimalt sätt. 


Kraven på hälsosam inomhusmiljö måste uppfyllas – och helst med råge, funktioner som värmeåtervinning och behovsstyrt luftflöde blir allt viktigare.

Det kan vara svårt att veta vilket system som passar bäst utefter ens behov och önskemål. Vi hjälper er att välja det bästa systemet efter era preferenser. Med hjälp av oss blir installationen av det nya ventilationssystemet av hög kvalitet och till ett bra pris.