Neab installation

Ventilationsservice i Helsingborg

Behöver ni professionell hjälp med ventilationen i era fastigheter eller lokaler?  Välkommen till oss på NEAB Installation i Helsingborg!

VENTILATIONSSERVICE

Vi utför ventilationsservice åt flera fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier, som vi har tecknat serviceavtal med.

Vanligtvis utför vi två servicebesök per år då vi går igenom ventilationsanläggningen, byter filter, kilrep & annat förbrukningsmaterial. Samt kontrollerar styrfunktioner & ser till att anläggningen fungerar optimalt. Vi kontrollerar även reglering av värme & varmvatten där detta förekommer. I servicerapporten som skickas till kund efter ett besök beskrivs vad som har utförts samt förbättringar som bör göras. Vi arbetar kontinuerligt med att kunden ska få den bästa & senaste tekniken för att bibehålla korrekt funktion på anläggningen.

VI KAN VENTILATION

Ventilationssystem måste genomgå service med jämna mellanrum, som allt annat inom VVS. Vi på NEAB Installation erbjuder inte bara vår expertis när det kommer till service , utan givetvis också när rådgivning av ventilation behövs.

Varför man servar sitt ventilationssystem är inte bara för att det ska hålla hög prestandanivå, utan också för att samma system ska kunna användas under maximal tid.

Genom att låta se över sin ventilation när tiden är inne så investerar man i mer tid innan ett stort byte behöver ske. Välkommen till oss på NEAB Installation i Helsingborg!

SERVICE

Med vårt serviceavtal får ni kontinuerlig service av ventilationen. Detta medför mindre risk för problem och reparationer i framtiden. 

DETTA INGÅR NÄR NI TECKNAR SERVICEAVTAL MED OSS

De fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier som vi har tecknat serviceavtal med drar fördel av vår ventilationsservice i regel två gånger årligen. Detta är en tjänst vi erbjuder de kunder som tar ventilation och god inomhusmiljö på allvar.

I vår ventilationsservice ingår:

  • Genomgång av anläggningen
  • Filterbyte
  • Kilrepsbyte
  • Byte av övrigt förbrukningmaterial
  • Kontroll av styrfunktioner
  • Generell översyn och kontroll av alla funktioner
  • Kontroll av värme- och varmvattensreglering om sådana funktioner finns
  • Styrning av ventilation, värme & kyla i fastigheter

När vi har genomför vår service och sammanställt resultaten så skickad en rapport till dig som är kund hos oss. I denna rapport finns ibland förslag på förbättringar och ny teknologi som kan vara av intresse.Kommunikationen är alltid tydlig och omfattande, du som kund hos oss har alltid koll på läget.